Cấu hình UrBackup Server trên Ubuntu Server 18.04

0
80
Chào các bạn, hai ngày qua mình mất khá nhiều thời gian để hệ thống sao lưu với UrBackup của mình hoạt động. Mình đã thực hiện các bước trên trang hướng dẫn cài đặt của UrBackup nhưng kết quả vẫn không thành công. Trước đó mình có cài đặt UrBackup trên Windows và mọi thứ hoạt động khá là trôi chảy. Nhưng sau đó mình cài UrBackup Server trên Linux (ở đây là Ubuntu Server 18.04) thì quá trình bắt đầu sao lưu vẫn không hề hoạt động. Và tất nhiên, trên hệ thống cài đặt UrBackup client mình đã sử dụng lệnh để thêm thư mục sao lưu mặc định:
urbackupclientctl add-backupdir -d /
(/ chính là thư mục gốc của hệ thống Linux). Mới đầu mình tưởng thư mục lưu trữ GlusterFS của mình có vấn đề, nhưng không hề phải. Mình cũng cấu hình thư mục lưu trữ trên trang thiết lập của UrBackup Server đó là SERVER_IP:55414:
Tuy nhiên hệ thống không hề nhúc nhích chút nào. Ngay cả khi mình cài đặt UrBackup Server với người dùng root nhưng cũng không ăn thua. Và kết quả đó là mình đã tìm đến các tập tin Log của UrBackup và UrBackup Server. Trên UrBackup Client (/var/log/urbackupclient.log):
Tất cả trông có vẻ đều ổn. Trên UrBackup Server (/var/log/urbackup.log):
Các bạn chú ý nhé, trước thời điểm 18:05:58, tức là mình chưa thực hiện sửa đổi phân quyền thư mục lưu trữ cho UrBackup Server thì xuất hiện lỗi đó là không thể tạo hay đọc thư mục cho các UrBackup client, không có tập tin hay thư mục. Sau đó thì mọi thứ đã ổn. Bạn biết làm thế nào không? Đó là chúng ta cấp quyền cho UrBackup Server có quyền đọc và ghi dữ liệu trên thư mục lưu trữ, ở đây các bạn có thể thấy là mình để thư mục lưu trữ đó là /data/urbackup:
Như vậy chúng ta phải phân quyền cho thư mục để UrBackup Server có thể đọc và ghi dữ liệu:
sudo chown -R urbackup:urbackup /data/urbackup
Chỉ một dòng lệnh đơn giản kia thôi đã giúp cho hệ thống hoạt động được một cách bất ngờ! Ghi chú: Mình xin chia sẻ chút ít dòng lệnh để các bạn có thể sử dụng trên giao diện dòng lệnh để sao lưu và khôi phục với UrBackup: Cấu hình thư mục lưu trữ trên UrBackup Client:
urbackupclientctl add-backupdir -d /tên_thư_mục/thư_mục_con
Danh sách các thư mục được thiết lập sao lưu:
urbackupclientctl list-backupdirs
Xóa cấu hình lưu trữ cho một thư mục đã thiết lập trước đó:
urbackupclientctl remove-backupdir /tên_thư_mục/thư_mục_con
Liệt kê các bản sao lưu hoàn thành:
urbackupclientctl browse
Tiến hành khôi phục bản sao lưu:
urbackupclientctl restore-start -b last -d /root -m / -t /mnt/ubuntu #last có thể thay bằng BackupID
Trong đó: -b last là để khôi phục đầy đủ bản sao lưu gần nhất, -d /root (/root là đường dẫn hay tập tin cần khôi phục, -m / (Ánh xạ từ đường dẫn đầu ra cục bộ của thư mục hay tệp sang một đường dẫn cục bộ khác, ở đây là thư mục gốc /), -t /mnt/ubuntu (Ánh xạ đến đường dẫn đầu ra cục bộ của các thư mục / tệp đến một đường dẫn cục bộ khác, ở đây là /mnt/ubuntu).
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/bofVh

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here