NFS Export GlusterFS và mount trên VMWare

0
59
 

_

 GlusterFS Server

(VnGeek Data)

_

NFS Ganesha

_

VMWare ESXi Virtual Machine

 

—————————————-> 

—————————————-> 

GlusterFS là hệ thống lưu trữ mạng mở rộng dễ dàng cài đặt, không kén phần cứng để hoạt động và nó cực kỳ ổn định. Hôm nay mình xin chia sẻ các bạn cách sử dụng GlusterFS là hệ thống lưu trữ dữ liệu cho VMWare ESXi. Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo một máy chủ ảo trên VMWare và lưu trữ đến GlusterFS. Cách thức mình sử dụng đó là Mount thư mục được cấu hình xuất NFS trên máy chủ cài đặt GlusterFS. Trước tiên, như thường lệ thì chúng ta cần cài đặt GlusterFS Server. Trước tiên cập nhật các gói cài đặt:  
sudo apt update
Cập nhật PPA:
sudo apt install software-properties-common
Thêm kho cài đặt cho GlusterFS trên PPA:
sudo add-apt-repository ppa:gluster/glusterfs-7
Đừng quên cập nhật PPA một lần nữa để chúng ta bắt đầu cài đặt GlusterFS Server:
sudo apt update
Giờ chúng ta chính thức cài đặt GlusterFS Server:
sudo apt install glusterfs-server
À quên, thiết lập lại cấu hình file hosts:
sudo nano /etc/hosts
Dưới đây là nội dung file hosts của mình:
Vậy là hostsname máy chủ của mình là vngeekdata nhé các bạn. Vì mình chỉ cấu hình trong LAN cho nên không cần phải là một fully qualified domain names (FQDNs)
Các bạn chú ý là trong cấu hình lần này, máy chủ vừa đóng vai trò là server, vừa là client để thực hiện mount thư mục vào cho nên mình chỉ cấu hình file hosts cho chính nó. Nếu các bạn thiết lập cho nhiều máy chủ, các bạn cần phải cấu hình file hosts cho tất cả các máy chủ tham gia vào hệ thống. Chẳng hạn như mình có máy chủ: vngeekdata có IP LAN là 192.168.1.89 vngeekvideo có IP LAN là 192.168.1.90 Vậy thì file hosts trên cả 2 máy chủ có nội dung như thế này:
192.168.1.89 vngeekdata 
192.168.1.90 vngeekvideo
Giờ thì quay lại kiểm tra xem GlusterFS server đã được cài đặt thành công chưa?
glusterfs -V
Như vậy là GlusterFS Server đã được cài đặt thành công rồi.
Tiếp đến chúng ta thực hiện Peer (tìm đồng chí để thêm vào hệ thống lưu trữ):
sudo gluster peer probe vngeekdata
Tất nhiên là làm cho có thủ tục chứ chính mình thì cần gì phải “peer” gì nữa:
phatnlq@vngeekdata:~$ sudo gluster peer probe vngeekdata
peer probe: success. Probe on localhost not needed
phatnlq@vngeekdata:~$
Trường hợp bạn peer với nhiều máy chủ khác, và trên mỗi máy chủ lại peer các máy chủ còn lại thì để xem có sót ai không chúng ta có thể kiểm tra tình trạng peer:
sudo gluster peer status
Sau khi peer xong (tìm được các đồng chí rồi) thì chúng ta bắt tay vào tạo Volume GlusterFS thôi. Nhưng trước tiên chúng ta cần định dạng đĩa cứng để chúng có thể hoạt động tốt với GlusterFS. Sau đây là chúng ta lướt qua xem có những ổ đĩa nào không:
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/yDNsd

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here