Cài đặt chứng chỉ số SSL trên Nginx cho tên miền của bạn với IP tĩnh

0
1691

Ở bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt chứng chỉ số SSL trên nginx, nhưng đó chỉ là local SSL, nó không được chấp nhận ở Public. Và kết nối sẽ xuất hiện là không an toàn trên trình duyệt của bạn.

Sau đây là thiết lập cho tên miền của bạn, và bạn phải chắc chắn mình được cung cấp địa chỉ IP tĩnh lâu dài và bạn phải duy trì nó suốt thời gian sử dụng chứng chỉ số mà bạn đã mua:

Các bước giống như bài này Cài đặt chứng chỉ số SSL trên NginxChỉ khác ở chỗ phần Tạo Server Key và Certificate Signing Request. Bạn lấy cái server.csr, mở nó ra và dán vào phần: SSL Certificate Signing Request ở trang web mà bạn đăng ký mua SSL cho tên miền của bạn với IP tĩnh mà bạn có.

hsssl3.gif (483×520)

Sau đó thì bên website đó sẽ gửi cho bạn tập tin server.crt qua mail hoặc một hình thức nào đó và tiếp tục tới bước Cấu hình SSL Certificate hoạt động cùng Nginx (bỏ bước Sign SSL Certificate đi nhé)Trên bài viết mà mình đã hướng dẫn.

Chúc thành công.

Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/IVaAx

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here