Cài đặt Webserver nginx – php5 – mysql trên Windows

0
2884

Hẳn bạn đã biết sức mạnh của Nginx rồi? Và bạn không thích Linux, không thích mấy cài dòng lệnh và không thông thạo lệnh của Linux cũng như không biết làm thế nào khi lỗi xảy ra? Bạn không thích WAMP vì nó là web-server Apache. Vậy thì WT-NMP sẽ giúp bạn có được một webserver Nginx thực sự, PHP5 và cơ sở dữ liệu Mysql. Tất cả được tích hợp vào WT-NMP 

screenshot1-manager.png (408×261)

Với giao diện trực quan dễ nhìn. Tùy chỉnh phiên bản php như ý bạn.

screenshot4-adminer.png (796×721)

Quản lý cơ sở dữ liệu bằng Adminer 3.6.3

Và các tính năng bao gồm:

  • Nginx web server – 1.5.11
  • Mysql database server – 5.6.16
  • Ngôn ngữ PHP – 5.4.25 & 5.5.9
  • Phần mở rộng PHP: opcache, xdebug, xcache.
  • Gửi mail bằng MSmtp
  • HeidiSql.exe – quản lý database
  • adminer.php quản lý database thông qua giao diện web.
  • reg.php regular expressions tester for both PHP and JavaScript
  • wt-nmp.exe quản trị server

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here