Một chú ý nhỏ khi nâng cấp YouPHPTube

0
555

Chào tất cả các bạn, mình có một lưu ý nhỏ khi các bạn nâng cấp YouPHPTube lên các phiên bản mới (nhiều phiên bản ra trong một thời gian ngắn và chúng ta nâng cấp những phiên bản có những thay đổi lớn).

Trên trang GitHub của YouPHPTube có hướng dẫn hai cách Update các phiên bản của YouPHPTube và YouPHPTube-Encoder, đó là dùng:

1.

git pull

2. Hoặc là tải về các phiên bản và update thông qua Menu –> Update Version

Tuy nhiên bởi vì các phiên bản mới của YouPHPTube thỉnh thoảng có những chỉnh sửa lớn với các bảng trong cơ sở dữ liệu do đó sẽ không tương thích với các dữ liệu nằm trên bảng cũ. Gây xung đột và khi truy cập thì trang trắng hoặc không có nội dung.

Nếu bạn vẫn tiếp tục Update thì có thể tiêu đề trang không còn đúng, nhiều lỗi phát sinh như các Plugin không hoạt động, hoặc lưu các cấu hình thiết lập cho trang cũng không thể thực hiện được.

Cách khắc phục:

Tiến hành sao lưu dữ liệu và cơ sở dữ liệu của phiên bản hiện hành đang sử dụng đề phòng bất trắc xảy ra thì vẫn có thể khôi phục trở lại.

  • Sao lưu cơ sở dữ liệu của YouPHPTube và YouPHPTube-Encoder
  • Download về phiên bản hiện tại mới nhất trên GitHub.
  • Giải nén ra và đè lên các thư mục trước đó (nhằm giữ lại thư mục chứa các tập tin video, nó nằm ở thư mục videos)
  • Xóa tập tin configuration.php nằm trong thư mục videos
  • Tiến hành cài đặt mới YouPHPTube
  • Bung cơ sở dữ liệu đã sao lưu trước đó vào cơ sở dữ liệu vừa mới được tạo khi lập trang mới. Sử dụng Sypex SQLDumper để Import. Trong mục Restore strategy: chọn INSERT IGNORE. Sau đó Import dữ liệu vào cơ sở dữ liệu mới. (hình dưới).
  • Update thông qua Menu –> Update Version (nếu có thông báo cần Update).
Lựa chọn  INSERT IGNORE để bỏ qua những bảng đã tồn tại, tránh xung đột trong cơ sở dữ liệu.

Cuối cùng thì hưởng thụ thành quả thôi.

Các bạn có thể xem tổng hợp các Video công nghệ từ VnGeek tại địa chỉ: https://video.vngeek.com.

Intro mới của trang công nghệ VnGeek!

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/JFBeM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here