Do sự cố của ddclient (DNS) nên trang VnGeek gặp sự cố không truy cập được.

0
94
(Last Updated On: Th10 31, 2018)

Do sự cố của ddclient (DNS) nên trang VnGeek gặp sự cố không truy cập được. Đã được khắc phục vào lúc 30 Tháng Mười năm 2018, 5:19 chiều.

Đã khắc phục sự cố nên truy cập bình thường lúc 0 giờ 18 phút ngày 31 Tháng 10 năm 2018.

Xin lỗi bạn đọc vì sự cố trên.

Do sự cố của ddclient (DNS) nên trang VnGeek gặp sự cố không truy cập được.
Rate this post
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/8nG17

Bình luận