Sao chép tập tin (copy) từ thư mục này sang thư mục khác đúng cách trong Linux

0
564

linux-penguin

Xin chào các bạn, việc copy các tập tin và thư mục trên Windows hay MAC hoặc ngay cả Linux nhưng với giao diện người dùng (User Interface) trực quan thì đơn giản rồi. Nhưng đối với dòng lệnh, chúng ta không tránh khỏi nhầm lẫn cũng như là chưa thực hiện đúng trong một số trường hợp.

Trong đó việc copy tất cả các tập tin cũng như những mục con trong một thư mục nào đó sang một thư mục khác chúng ta thường hay sử dụng lệnh:

cp -r /thumuc1 /thumuc2

hoặc sử dụng lệnh:

cp -r /thumuc1/* /thumuc2

Nhưng với 2 lệnh trên, mặc dù vẫn copy được tất cả các tập tin cũng như thư mục nằm bên trong đường dẫn /thumuc1 sang /thumuc2. Tuy nhiên đối với một số tập tin đặc biệt như .htaccess hay .git, v,v… thì không được sao chép.

Cách giải quyết vấn đề trên chúng ta sử dụng lệnh:

cp -a /thumuc1/. /thumuc2

tùy chọn -a sẽ giữ lại những thuộc tính của tập tin cũng nhưng quyền của các user, và các liên kết tượng trưng (symlink).

dấu sau đường dẫn thư mục sẽ sao chép tất cả các tập tin và thư mục, cả với những tập tin và thư mục ẩn.

Chúc các bạn ngày vui vẻ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here