Bạn có để ý nút chuyển tài khoản của Facebook có gì lạ không?

0
20

Chào tất cả các bạn, không biết các bạn có để ý icon chuyển đổi tài khoản của Facebook hay không?

Xin mời các bạn xem hình dưới:

Các bạn để ý hình hai người bên góc trái tấm hình…

Theo các bạn hình này giống cái gì? 🙂

Bạn có để ý nút chuyển tài khoản của Facebook có gì lạ không?
Rate this post
(Cập nhật lần cuối: Th10 3, 2018)

Bình luận