Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo mật này quy định cách VnGeek thu thập, sử dụng, duy trì và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng của trang VnGeek tại địa chỉ https://vngeek.com

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký vào trang web, điền vào biểu mẫu và kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu, nếu thích hợp, tên, địa chỉ email. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập trang web ẩn danh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn cản họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến Trang web nhất định.

Thông tin nhận dạng không phải cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng không phải cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về Người dùng có nghĩa là kết nối với Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

Cookie của trình duyệt Web

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookies” để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt các cookie vào ổ cứng để lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn thiết lập trình duyệt web của họ để từ chối cookie, hoặc để thông báo cho bạn khi các cookie được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

VnGeek có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Người sử dụng cho các mục đích sau:

 • Để chạy và vận hành trang web của chúng tôi
  Chúng tôi có thể cần thông tin của bạn hiển thị nội dung trên trang web một cách chính xác.
 • Để cải thiện dịch vụ khách hàng
  Thông tin bạn cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và hỗ trợ nhu cầu hiệu quả hơn.
 • Để cá nhân hoá trải nghiệm người dùng
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách thức Người dùng của chúng tôi sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang của chúng tôi.
 • Để gửi email định kỳ
  Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để trả lời các yêu cầu, câu hỏi và / hoặc các yêu cầu khác của họ.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để thu thập, lưu giữ và xử lý dữ liệu thích hợp để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc thuê Thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên.

Các trang web bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi có liên kết đến các trang web và dịch vụ của đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, bên cấp phép và các bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách riêng tư và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách của trang web đó.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên trang web của chúng tôi có thể được gửi đến Người dùng bằng các đối tác quảng cáo, những người có thể thiết lập cookie. Các cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch thông tin nhận dạng cá nhân không phải của bạn hoặc những người khác sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, phân phối các quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất đối với bạn. Chính sách bảo mật này không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc chọn không tham gia vào các mạng quảng cáo chính tại https://websitebuilders.com/tools/advertiser-opt-out/ .

Google Adsense

Một số quảng cáo có thể được phục vụ bởi Google. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phát quảng cáo cho Người dùng dựa trên lượt truy cập vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. DART sử dụng “thông tin không nhận dạng cá nhân” và KHÔNG theo dõi thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ vật lý của bạn, v.v. Bạn có thể chọn không sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào quảng cáo của Google và bảo mật mạng nội dung chính sách tại http://www.google.com/intl/vi/privacy_ads.html

Thay đổi đối với chính sách bảo mật này

VnGeek có quyền tự do cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ đăng một thông báo trên trang chính của trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật này một cách định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

Việc bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng thay đổi cho chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Chính sách bảo mật này được xây dựng bằng trình tạo https://PrivacyPolicies.com .

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật, các thông lệ của trang này, hoặc các giao dịch của bạn với trang này, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 17 tháng 10 năm 2017