Về chúng tôi

VnGeek là trang blog công nghệ thông tin do ban quản trị, bạn đọc viết hoặc các thành viên đăng ký tham gia. Mọi nội dung có thể không được kiểm duyệt chặt chẽ hay xác thực hoặc thiếu tính chính xác nên cần được người đọc xem xét. Với tiêu chí chia sẻ kiến thức trong công nghệ. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Chúng tôi sống được trên thế giới mạng này là nhờ vào các bạn. Hãy đăng ký thành viên và chia sẻ kiến thức của bạn. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích thành viên đăng những nội dung đồi trụy, phân biệt vùng miền, phỉ báng, lăng mạ, hận thù, chia rẽ, đe dọa, xúc phạm, có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, phạm pháp, các hành vi phạm pháp và vi phạm pháp luật Việt Nam.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn!