Điều khoản

Điều khoản Dịch vụ của VnGeek

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập vào trang web tại địa chỉ https://vngeek.com , bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

 1. Được phép tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của VnGeek chỉ để xem cá nhân, không thương mại. Đây là cấp giấy phép, chứ không phải chuyển nhượng quyền sở hữu, và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào, hoặc cho bất kỳ trưng bày nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ sư phần mềm có trên trang web của VnGeek;
  4. loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác từ tài liệu; hoặc là
  5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” các tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào và có thể được chấm dứt bởi VnGeek bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải tiêu huỷ bất kỳ tài liệu đã tải xuống nào trong tài liệu của bạn dù dưới dạng điện tử hoặc in.

3. Khước từ

 1. Các tài liệu và thông tin trên trang web của VnGeek được trình bày với giao diện và thiết kế như những gì bạn xem từ trình duyệt web hay di động của bạn. VnGeek không bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm, nhưng không hạn chế, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác.
 2. Hơn nữa, VnGeek không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố liên quan đến tính chính xác, kết quả chắc chắn, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu này hoặc trên bất kỳ trang web nào liên quan đến trang web này.

4. Hạn chế

Trong bất kỳ trường hợp nào VnGeek hoặc nhà cung cấp của VnGeek sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại (bao gồm, nhưng không hạn chế, thiệt hại về mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web của VnGeek, VnGeek hoặc đại diện được ủy quyền của VnGeek đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế về bảo đảm ngụ ý, hoặc các giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các hậu quả do tai họa hoặc hậu quả, các giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của tài liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web VnGeek có thể bao gồm lỗi kỹ thuật, đánh máy, hoặc nhiếp ảnh. VnGeek không bảo đảm rằng bất kỳ tài liệu trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. VnGeek có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên VnGeek không thực hiện bất kỳ cam kết nào để cập nhật các tài liệu.

6. Liên kết

VnGeek chưa xem xét tất cả các trang web liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết nào. Việc đưa bất kỳ liên kết nào không ngụ ý chứng thực bởi VnGeek về trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web liên kết nào như vậy là do người sử dụng tự chịu rủi ro.

7. Sửa đổi

VnGeek có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

8. Luật điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện này được quản lý và giải thích theo luật pháp của Việt Nam.