Home Công nghệ Wake On Lan là gì? Tại sao rất hữu ích?

Wake On Lan là gì? Tại sao rất hữu ích?

0
Wake On Lan là gì? Tại sao rất hữu ích?

Wake On Lan đúng như tên gọi của nó là đánh thức qua LAN. Tức là bạn có thể khởi động một máy tính từ xa thông qua một kết nối nội bộ LAN. Tất nhiên cũng có thể Wake On Wan (khởi động một máy tính thông qua kết nối Internet) tức là sau khi cấu hình bạn có thể khởi động một máy tính bất kỳ tạo bất kỳ nơi nào miễn là nó được kết nối vào Internet. Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn Wake On Lan một máy chủ Ubuntu Server 16.04. Sau đó bạn có thể tiếp tục Wake On Wan đơn giản cũng không kém.

Trước tiên bạn cần cập nhật cấu hình cho BIOS, bật cho phép Wake On Lan:

Các bác Enable chế độ này lên trong BIOS nhé, mỗi máy có thể khác nhau nhưng đều na ná như vậy thôi.

Bây giờ các bạn mở file /etc/default/halt thêm vào dòng này:

NETDOWN=no

Điều này có nghĩa là không ngắt kết nối card mạng cho dù hệ thống được tắt (Shutdown).

Nếu các bạn có cài đặt cấu hình quản lý năng lượng nâng cao (Advanced Power Management) thì thêm dòng này vào tập tin /etc/default/tlp, còn nếu không thì thôi:

WOL_DISABLE=N

Tiếp tục cài đặt công cụ ethtool:

apt-get install ethtool

Bây giờ chúng ta xem thông tin sơ lược của Card mạng cũng như kết nối mạng hiện tại:

ifconfig
Như vậy chúng ta có thông tin Card mạng là enp4s0 được kết nối vào Internet. Có địa chỉ Mac là: b0:c7:45:9f:54:6a (cái này bạn ghi nhớ nhé).

Tiếp đến dùng ethtool mới cài vào để xem cấu hình của card mạng enp4s0:

ethtool enp4s0
Các bạn chú ý dòng Supports Wake-on: pumbg – có nghĩa là hỗ trợ gói ma thuật (magic-packet) để khởi động hệ thống từ xa, cái này có nghĩa là bạn có thể gửi một gói tin đặc biệt từ máy tính trong Lan để khởi động máy tính này.
Còn Wake-on: g – tức là cho phép khởi động máy từ xa thông qua một gói ma thuật.

Nếu như ở trên bạn nhận được dòng Wake-on: d tức là Wake-on: disable (vô hiệu hóa), bạn cần cấu hình lại thành  Wake-on: g bằng cách:

ethtool -s enp4s0 wol g

Bạn có thể dùng lệnh ifconfig để kiểm tra một lần nữa để chắc chắn.

Bây giờ chúng ta thêm dòng up ethtool -s enp4s0 wol g vào tập tin /etc/network/interfaces:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp4s0
iface enp4s0 inet static
address 192.168.1.89
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8
up ethtool -s enp4s0 wol g
Trông tập tin  /etc/network/interfaces sẽ như thế này.

Bây giờ các bạn lưu lại và chúng ta đã gần như xong các thiết lập cơ bản.

Một cách khác nếu bạn không muốn chỉnh sửa tập tin /etc/network/interfaces, đó là thêm dòng này vào tập tin /etc/rc.local:

ethtool -s enp4s0 wol g

Khi đó trông sẽ như thế này:

Nhớ lưu lại tập tin sau khi chỉnh sửa nhé.

Bây giờ cấu hình xong, giả sử bạn tắt hệ thống bằng cách shutdown:

shutdown -h now

Giờ thì coi như máy chủ Ubuntu Server 16.04 của chúng ta đã tắt. Giờ khởi động nó lên thôi.

Trên một máy tính Ubuntu khác, cùng một kết nối LAN, bạn cài đặt gói wakeonlan:

apt-get install wakeonlan

Sau đó gõ lệnh:

wakeonlan b0:c7:45:9f:54:6a

Trong đó  b0:c7:45:9f:54:6a chính là địa chỉ MAC của máy chủ Ubuntu ở trên chúng ta có được từ lệnh ifconfig.

Hoặc bạn cũng có thể cài gói powerwake:

apt-get install powerwake

Sau đó dùng lệnh:

powerwake 192.168.1.89

Trong đó 192.168.1.89 là IP tĩnh mà chúng ta thiết lập cho máy chủ Ubuntu trước đó.

Để có thể Wake On Wan:

Rất đơn giản, bạn chỉ cần mở Port Modem và Nat Port 79 trên Router/Modem tới IP tĩnh của máy chủ Ubuntu ở trên.

Sau đó bạn có thể dùng lệnh:

powerwake ip_wan

Trong đó ip_wan là dải IP mà máy chủ Ubuntu kết nối vào Internet được cấp phát. Bạn có thể chỉ định một tên miền riêng cho dễ nhớ.

Trên Windows, bạn có thể sử dụng công cụ Wake On LAN của Aquila Technology. Hoặc là SolarWinds-Wake-On-LAN

Wake on Lan của Depicus cũng không tệ.

Trong vòng 1 đến 2 giây sau khi gói ma thuật được gửi, máy chủ Ubuntu sẽ được “đánh thức” dậy.

Dưới đây là hình ảnh mình đánh thức thành công máy tính thông qua Internet:

Hệ thống đã được khởi động từ xa.

Tất nhiên là bạn đừng quên mở Port Modem/Router khi Wake On Wan:

Trong đó IP 192.168.1.89 là IP Lan tĩnh được đặt cho máy chủ Ubuntu cần khởi động từ xa.

Một số trường hợp có thể bạn cấu hình đúng hết rồi tuy nhiên vẫn không khởi động được từ xa thì các bạn để ý một số nguyên nhân sau:

  • Router/Modem không hỗ trợ kết nối LAN với các thiết bị cùng mạng – tức là Ping không thể thấy các host trong LAN khác. Điều này bạn cần thiết lập lại Router/Modem, trường hợp thiết lập không được thì mua Router/Modem khác.
  • Trường hợp ứng dụng Wake On Lan báo là hệ thống từ xa đã khởi động nhưng thật chất vẫn im lìm thì có thể xung đột với GbE Lan Boot, bạn cần Disable trong Bios (hình bên dưới).
Chú ý Disable GbE LAN Boot nếu bạn không thể khởi động từ xa do xung đột với Wake On Lan.

Vì mỗi lần cần khởi động từ xa, việc sử dụng một máy tính các đôi khi khá phiền phức, các bạn có thể tải các ứng dụng trên điện thoại cũng được.

Wake On Lan từ điện thoại cũng khá là tốt và tiện lợi.

Chúc các bạn thành công nhé.

Ghi chú: Trong một số trường hợp Wake On Lan hay Wake On Wan không thành công, có thể do Router/Modem của bạn đã không cho kết nối thông các Port với nhau, bạn hiểu như là nếu dùng chung các máy tính Windows, không thể tham gia vào WorkGroup và cũng không thể Ping thấy nhau. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần sử dụng một Router khác hay Switch mạng khác. Đôi khi bạn cùng cần phải tắt đi tường lửa hoặc mở Port 7 và 9 ngay trên hệ thống cần khởi động từ xa. Gói Magic Packet được truyền đi cần phải đến được Card mạng điều khiển chính xác, chính vì thế các phần mềm chủ yếu hoạt động dựa trên địa chỉ MAC, sau đó mới đến IP nhận (trong LAN). Đối với Wake On WAN, gói tin sẽ truyền qua Internet –> Đến Modem/Router –> Tới IP tĩnh được cấu hình trước đó –> Tới card mạng đích với địa chỉ MAC được định trước. Chính vì thế đôi khi Wake On WAN sẽ không thành công vì hành trình dài hơn và gói tin Magic Packet chưa thể đến được card mạng đích vì Router chỉ gửi lệnh đó đi một vài lần đến IP tĩnh, không giống như đến thẳng IP LAN, hoặc địa chỉ MAC (kiểu quét tìm trên Wake On LAN).

Nếu Wake On WAN không thành công, hãy thử Wake On LAN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here