Home Công nghệ Sử dụng kết nối TCP/IP cho PHP-FPM thay vì “Socket”

Sử dụng kết nối TCP/IP cho PHP-FPM thay vì “Socket”

0
Sử dụng kết nối TCP/IP cho PHP-FPM thay vì “Socket”

Khi cài đặt Web Server với gói LEMP Stack (Linux, Nginx, MySQL và PHP) trên máy chủ chắc có lẽ các bạn đã gặp nhiều trường hợp đó là ở phần kết nối giữa FastCGI với Nginx sử dụng Unix Socket: /var/run/php5-fpm.sock. Thực sự thì không có vấn đề gì xảy ra nếu như bạn cũng có thể thiết lập thay vì kết nối Socket với TCP/IP:

fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

Kết nối thông qua một socket nội bộ có thể mang lại tốc độ nhỉnh hơn một chút. Nhưng để mở rộng về sau (thêm node PHP vào hồ bơi trong tương lai) mình khuyên các bạn nên sử dụng kết nối TCP/IP.

Trong tập tin www.conf (/etc/php/7.0/fpm/pool.d/www.conf):

listen = 127.0.0.1:9000

Bạn đừng quên khởi động lại dịch vụ PHP-FPM và cả Nginx:

service nginx restart
service php5-fpm restart
service php7.0-fpm restart

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here