Lệnh rm trong linux, các lệnh tùy biến và lưu ý

0
4293

Khi mà bạn không cần dùng đến một số tệp tin và chương trình không cần thiết trên linux, hẳn bạn sẽ tìm cách xóa nó đi càng sớm càng tốt để dành dung lượng trống cần thiết để lưu trữ các tập tin và chương trình quan trọng hơn. Nhưng làm thế nào và cách nào đơn giản mà lại an toàn nhất?

Dưới đây là một số lệnh rm mà bạn nên ghi nhớ hoặc lưu lại để dành sau này đọc nhé:

À quên, rm là một lệnh xóa trong linux, ở Windows thì đó là Delete.

Để xóa một file nào đó, chẳng hạn xóa file computer.log:

rm computer.log

rm command

Trong đó ls là lệnh xem các tập tin hiện thời có trong thư mục hiện hành của con nháy.

Để xóa nhiều file với phần mở rộng của nó, chẳng hạn .log:

rm *.log

rm same extension

Xóa một thư mục nào đó, mà thư mục đó trống, không chứa file nào nằm trong hoặc không có thư mục con:

rm -d tên-thư-mục

Ví dụ xóa thư mục documents:

rm -d documents/

Remove empty directory

Nếu thư mục đó không phải trống mà chứa nội dung gì đó bạn cần thêm hậu tố –hoặc R:

rm -r movie/

Remove directory

Cần hỏi lại người dùng khi thực hiện lệnh rm:

rm -ri movie/

Interactive remove

Xóa mà không hỏi lại, dù có bất kỳ vấn đề gì xảy ra:

Thêm tiền tố –vào sau lệnh rm:

Force remove

Tuy nhiên nếu file được bảo vệ hoặc không thuộc quyền hạn người dùng, thì vẫn sẽ không xóa được mà phải phụ thuộc vào User(Owner) sở hữu tập tin hoặc thư mục đó.

Tham khảo: linoxide

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here