Thiết lập Mysql Cluster để mở rộng Cơ sở dữ liệu Phần 3

0
2319
(Last Updated On: Th4 3, 2014)

Sau hai phần mệt nhoài thì đến phần 3 này, chúng ta sẽ cài đặt SQL node – chạy service mysql để nhận các query.

Chúng ta triển khai cả hai: SQL và NDB node trên một máy.
Vì vậy, thay vì tạo ra một máy ảo mới hoặc một máy mới, chúng ta sử dụng tiếp máy mà chúng ta đã dùng ở phần 2.

Bên trong file my.cnf của chúng ta, đã được tạo ra ở bước thứ 7 trong hướng dẫn trước đây ở phần 2, có đoạn mã như dưới đây:

......
[mysqld]
port=3306
socket=/tmp/mysql-cluster
ndbcluster
ndbconnectstring=192.168.45.133
......

Đoạn mã ở trên, thực sự là những gì cần thiết nhất để tạo ra một nút SQL.

Vì vậy, những gì chúng ta cần làm tiếp theo là:

A. Điều kiện:

Giữ cho dịch vụ Cluster Manager được bật
Giữ cho dịch vụ NDB được bật

B. Các bước:

1. Tạo ra một người dùng mới, có username là “mysql“:

useradd mysql

2. Tải về và cài đặt libaio:

apt-get install libaio1

3. Sau khi gói libaio được cài đặt đầy đủ, chúng ta tiến hành cài đặt các bảng hệ thống MySQL ban đầu:

cd /usr/local/mysql/
./scripts/mysql_install_db --user=mysql

4. Nếu tất cả mọi thứ chạy tốt và diễn ra tốt đẹp, màn hình của chúng ta sẽ cho thấy giống như hình dưới đây:

mysql.png (509×475)

5. Thiết lập quyền truy cập vào cả hai máy chủ MySQL và dữ liệu của nó:

chown -R root .
chown -R mysql data
chgrp -R mysql

6. Chạy mysql.server để bắt đầu nút SQL:

cd /usr/local/mysql/
./support-files/mysql.server start

7. Thực hiện lệnh Show trong giao diện điều khiển ndb_mgm, trong nút Cluster Management; Và nếu tất cả mọi thứ chạy tốt, màn hình sẽ cho thấy một cái gì đó giống như dưới đây:

ndb_mgm1.png (653×252)

C. Những thư mục quan trọng:

  1. /usr/local/mysql/support-files/ -> nơi chương trình mysql.server chứa các hướng dẫn

Và thế là xong phần 3. Chuẩn bị đến phần tiếp theo là phần 4, mình sẽ viết sau khi ăn thêm một tô mỳ tôm. Phần 4 sẽ hướng dẫn các bạn Test cái Mysql Cluster mà chúng ta đã làm mấy hôm nay. Chẳng hạn như tạo table, một số query thử nghiệm.

Bình luận