Thử nghiệm quảng cáo trong Video

1
2613

Bạn hãy xem Video ở dưới đây:

Các bạn có thể thấy quảng cáo là hình ảnh Logo website Lemonable phải không?

Quảng cáo như các bạn thấy gọi là Non-linear ads. Hiển thị trong khi người dùng xem Video, quảng cáo chạy được trên máy tính các trình duyệt hỗ trợ HTML5 và cả trên điện thoại, dĩ nhiên Flash sớm muộn gì cũng sẽ bị khai tử nên quảng cáo trên HTML5 sẽ được ưu ái hơn.

Tất nhiên để thực hiện một đoạn video có kèm quảng cáo như trên cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố:

 1. Ads Server: Máy chủ lưu trữ tập tin cần thiết để Player lấy quảng cáo (tập tin VAST)
 2. Player hỗ trợ quảng cáo với VAST
 3. Trình duyệt hỗ trợ HTML5

Đối với Ads Server, thực sự là chúng ta chỉ cần một máy chủ có thể lưu trữ tập tin quảng cáo VAST (định dạng .xml). Và tất nhiên là máy chủ web này phải cho phép Player có thể đọc và truy xuất thông tin từ tập tin quảng cáo.

header-phanhoi
Bạn cần thêm một phản hồi cho Webserver: Access-Control-Allow-Origin: *

Bạn cũng có thể tạo một tập tin mang tên crossdomain.xml mang nội dung:

<?xml version="1.0"?>
<cross-domain-policy>
  <allow-access-from domain="*" />
</cross-domain-policy>

Sau đó upload lên thư mục gốc của Webserver.

Ở trên đây là để cho phép Player có thể đọc được nội dung và thực thi tập tin quảng cáo thôi.

Còn đây là file chứa quảng cáo để hiển thị:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <VAST version="2.0">
 <Ad id="602678">
 <InLine>
  <AdSystem>Acudeo Compatible</AdSystem>
  <AdTitle>NonLinear Test Campaign 1</AdTitle>
  <Description>NonLinear Test Campaign 1</Description>
  <Survey>http://mySurveyURL/survey</Survey>
  <Error>http://myErrorURL/error</Error>
  <Impression>http://myTrackingURL/impression</Impression>
	<Creatives>
		<Creative AdID="602678-NonLinear">
			<NonLinearAds>
				<TrackingEvents>
					<Tracking 
event="creativeView">http://myTrackingURL/nonlinear/creativeView</Tracking>
					<Tracking 
event="expand">http://myTrackingURL/nonlinear/expand</Tracking>
					<Tracking 
event="collapse">http://myTrackingURL/nonlinear/collapse</Tracking>
					<Tracking 
event="acceptInvitation">http://myTrackingURL/nonlinear/acceptInvitation</Tracking>
					<Tracking 
event="close">http://myTrackingURL/nonlinear/close</Tracking>
				</TrackingEvents>				
				<NonLinear height="90" width="245" 
minSuggestedDuration="00:00:10">
					<StaticResource 
creativeType="image/jpeg">
					https://vngeek.com/logo/logo.png
					</StaticResource>
					<NonLinearClickThrough>https://vngeek.com</NonLinearClickThrough>
				</NonLinear>
			</NonLinearAds>
		</Creative>
	</Creatives>
 </InLine>
 </Ad> </VAST>

Về phần Player thì các bạn nên sử dụng JW Player 6.8 trở lên là được.

Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/NzIkg

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here