Chat GPT và Google Gemini giải toán, ai thắng?

0
10
(Last Updated On: Th5 15, 2024)

Mình có thử để Google Geminii và ChatGpt giải cùng một bài toán, dưới đây là kết quả trả về, các bạn xem như thế nào nhé:

Đây là của Google Gemini
Còn đây là của ChatGPT

Bình luận