Cấu hình để upload tập tin rất lớn (hàng chục GB) trên Webserver Nginx

0
1372

Khi chạy nginx là máy chủ web và PHP sử dụng PHP5-FPM thì với cấu hình mặc định bạn không thể Upload một file lớn hơn 2MB, vậy thì phải làm thế nào? Điều đó bây giờ bạn không phải lo nữa, chỉ cần cấu hình như sau:

send_large_files.jpg (485×410)
Nginx có thể chứa một file lớn đến hàng chục GB thông qua Upload

Bạn chỉnh sửa trong tập tin php.ini của php-fpm:

Trong tập tin www.conf của php-fpm’s pool:

Trong tập tin nginx.conf của webserver nginx:

Chúc thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here