Sửa lỗi 504 Gateway Time-out trên Nginx

0
1460

error_504

Sẽ rất khó chịu khi gặp phải lỗi này, tuy nhiên bạn chỉ cần chỉnh sửa như sau:

Đối với Nginx + FastCGI (php-fpm):

Trên php.ini:

Trên www.conf:

Trên tập tin host ảo của Nginx (/etc/nginx/sites-available/default):

Sau đó khởi động lại nginx:

Đới với Nginx as Proxy:

Thêm vào nginx.conf:

Sau đó cũng khởi động lại nginx:

Chúc thành công!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here