Cấu hình mạng cho Card mạng thứ 2 cho máy chủ Ubuntu Server

0
1064
(Last Updated On: Th10 15, 2018) Chào các bạn, thông thường thì các máy chủ thường được bố trí 2 card mạng trở lên. Một phần để dự phòng để cái nào bị sự cố thì còn cái còn lại vẫn có kết nối Internet, hoặc là một cái để kết nối WAN còn một cái để kết nối LAN phục vụ các nhu cầu như sao lưu, đồng bộ,… Bình thường khi cài đặt hệ điều hành, bạn chỉ chọn một Card chính để kết nối Internet, và đôi khi không sử dụng Card Ethernet còn lại, cho đến một ngày khi bạn cần sử dụng nó thì gắn cáp UTP vào nhưng không có kết nối. Khi đó chúng ta phải cấu hình lại cho Card thứ 2 này. Trước tiên kết nối SSH đến Server.
lspci | grep -i eth
Dòng lệnh ở trên giúp chúng ta tìm kiếm các Card mạng Ethernet được gắn vào máy chủ. Bạn có thể sẽ nhận được thông tin trả về trông như thế này:
root@vngeek:/home/phatnlq# lspci | grep -i eth
05:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
05:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
Dùng lệnh ifconfig để xem cấu hình mạng hiện tại:
Hiện tại mình chỉ kết nối vào cổng LAN 1.
Bây giờ chúng ta xem danh sách các Network Interfaces:
ip addr
Như vậy là có Interfaces enp5s0f1
Công việc của chúng ta là kết nối dây LAN (UTP) hay còn gọi là dây Ethernet vào cổng LAN tương ứng (cổng số 2) của Interface  enp5s0f1 (card mạng thứ 2). Sau đó dùng lệnh:
dhclient enp5s0f1
dhclient là lệnh cấu hình tự động kết nối với mạng hiện có cho một Interface nào đó như eth0, eth1,… ở đây trong trường hợp của mình là  enp5s0f1. Sau đó lại dùng lệnh ifconfig để xem card mạng thứ 2 đã được cấu hình chưa:
ifconfig
Vâng và kết quả là đây:
Bạn sẽ thấy trong ô khoanh đỏ card mạng thứ 2 đã được cấu hình nhận địa chỉ IP 192.168.2.150 và đã hoạt động rồi.
Ở trên đây ta mới để cấu hình tự động thôi, cần phải thiết lập một IP tĩnh cho Card mạng này để bạn dễ nhớ và quản lý sau này. Chúng ta có thể tham khảo thông tin từ cấu hình tự động và sửa đổi theo cho nó hợp lý.
nano /etc/network/interfaces
Thêm cấu hình cho enp5s0f1:
auto enp5s0f1
iface enp5s0f1 inet static
address 192.168.2.150
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.1
dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
Khi đó trông sẽ như thế này:
Bạn đừng quên lưu lại nhé.
Bây giờ khởi động lại dịch vụ mạng:
service networking restart
Hoặc bạn cũng có thể khởi động lại hệ thống. Giờ đây bạn có thể sử dụng thêm một card mạng thứ 2 để kết nối riêng trong LAN, thiết lập VPN hoặc là kết nối dự phòng nếu như card mạng thứ 1 bị sự cố. Hoặc cấu hình cân bằng tải cho ứng dụng, Webserver yêu cầu sử dụng nhiều tài nguyên mạng.
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/tsh7l

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here