Kiểm tra phiên bản PHP đang sử dụng trên máy chủ

0
348
(Last Updated On: Th12 11, 2018) Đối với những trường hợp khi bạn cài đặt nhiều phiên bản PHP (có thể trước đó hoặc hiện tại) thì bạn cần biết phiên bản PHP mình đang sử dụng chính xác để tránh cấu hình sai hoặc không xảy ra xung đột. Một cách đơn giản, thông qua SSH các bạn dùng lệnh:
php -v
Và bạn sẽ nhận được kết quả tựa như:
root@vngeek:~# php -v
PHP 7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: Dec  7 2018 08:07:08) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.13-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
Nếu bạn không có quyền truy cập vào SSH nhưng có quyền truy cập vào FTP để tải tập tin lên thì bạn hãy tạo tập tin info.php với nội dung như sau:
<?php
phpinfo();
Lưu lại và upload lên máy chủ, sau đó truy cập bằng trình duyệt web đến địa chỉ tập tin info.php vừa tạo: http://IP-maychu/info.php Và bạn sẽ nhận được trang thông tin với các phiên bản PHP:
Như vậy bạn có thể thấy rằng đang dùng phiên bản PHP 7.0.
Khoan đã, bạn có thấy có vấn đề gì xảy ra ở đây hay không? Ở phía trên khi dùng dòng lệnh php -v, chúng ta nhận được kết quả là phiên bản PHP 7.2 nhưng sao khi kiểm tra bằng phpinfo thì kết quả là PHP 7.0? Thực ra thì không có gì lạ, bởi vì hệ thống chúng ta cài đặt nhiều hơn 1 phiên bản PHP. Bởi chẳng hạn như cài đặt bản PHP 7.0 và PHP 7.2 nhưng Web Server Nginx sử dụng PHP 7.0 còn Apache lại sử dụng PHP 7.2. Đây là điều hoàn toàn bình thường.
Đường dẫn rút gọn của bài viết: https://vngeek.com/cXC46

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here