Cài đặt Remote Desktop trên Ubuntu Server 12.04

0
2849
(Last Updated On: Th3 27, 2014)

LXDE trên Ubuntu là giao diện đồ họa người dùng được xem là gọn nhẹ và đầy đủ nhất:

 Name of Desktop Environment / Window Manager 

In Parenthesis: Operating System Used for Testing

 RAM used
 % of CPU (2.6 GHz total) used
 Type
 GNOME 3.x shell (Fedora 17)  248 MB  1-2 %  desktop shell (GNOME 3.x-based)
 Unity (Ubuntu 12.04 LTS)  218 MB  1-4 %  desktop shell (GNOME 3.x-based)
 MATE (Linux Mint 13)  205 MB 9-10 %  desktop environment
 GNOME 2.x shell (Lubuntu 11.04)  191 MB  1 %  desktop shell (GNOME 2.x-based)
 Cinnamon (Linux Mint 13)  175 MB  11-12 %  desktop shell (GNOME 3.x-based)
 GNOME 3.x Classic (Fallback Mode) (Lubuntu 12.04)  141 MB  1-2 %  desktop shell (GNOME 3.x-based)
 KDE 4.8.2 (Lubuntu 12.04)  131 MB  1-3 %  desktop environment
 Razor-qt (Lubuntu 12.04)  117 MB  1-2 %  desktop environment
 Xfce 4.8 (Lubuntu 12.04)  106 MB  1-2 %  desktop environment
 LXDE (Lubuntu 12.04)  82 MB  1-2 % desktop environment
 OpenBox (Lubuntu 12.04)  76 MB  1-2 %  window manager
 Enlightenment (E17 Standard) (Lubuntu 12.04)  72 MB  1-14 %  desktop environment
 JWM (Lubuntu 11.04)  58 MB  1 %  window manager
 Fluxbox (Lubuntu 12.04)  55 MB  1-3 %  window manager
 IceWM (Lubuntu 12.04)  53 MB  3 %  window manager

Trên cửa sổ dòng lệnh SSH gõ để cập nhập các bản cài đặt mới nhất:

apt-get update

Sau đó nâng cấp các bản phần mềm trên hệ thống:

apt-get upgrade

Cài đặt gói giao diện LXDE:

apt-get install xorg lxde-core

Cài đặt VNC để remote :

apt-get install tightvncserver

Khởi động VNC để tạo ra cấu hình mật khẩu :

tightvncserver :1

Kill VNC đi để chỉnh sửa cho nó cấu hình với cái LXDE:

tightvncserver -kill :1

Chỉnh sửa file config của VN:

nano ~/.vnc/xstartup

Thêm vào phần cuối file đó đoạn này :

lxterminal &
/usr/bin/lxsession -s LXDE &

Khởi động lạ VNC:

tightvncserver :1

Chú ý mỗi lần khởi động lại VPS thì VNC không tự khởi động đâu nhé , phải vào ssh và gõ tightvncserver :1 để nó khởi động.

Các bạn vào đây download VNC view trên máy tính của các bạn để remote với VPS kia nhé

http://www.realvnc.com/download/viewer/

Dưới đây là khi mình connect:

[​IMG]

Nguồn: http://daivietpda.vn/

Bình luận