Thiết lập lại mạng cho máy chủ Ubuntu Server

0
277

Xin chào các bạn, trong một số trường hợp chẳng hạn như sau khi Restore máy chủ từ file sao lưu trước đó, hoặc là nhà cung cấp thay đổi lại thiết đặt cấu hình mạng, hoặc do lỗi nào đó phát sinh khiến cho kết nối mạng của máy chủ bị mất thì điều cần thiết đó là cần sự can thiệp của con người.

Sau đây mình xin hướng dẫn cách đơn giản trên hệ điều hành Ubuntu Server 14.04.

Khi kết nối mạng bị mất thì bạn không thể có một kết nối nào đến server. Kể cả SSH. Chỉ có server có IPMI hoặc là bạn có một kết nối VNC từ máy chủ quản lý thì bạn có thế quản lý thông qua SSH mà thôi.

Như hình trên các bạn có thể thấy server của mình đang cố gắng thiết lập lại kết nối Internet nhưng chờ hơn 60 giây thì có vẻ chưa được cấu hình đúng.

Mình tiến hành đăng nhập dưới quyền root và ping đến google.com:

Nhưng có vẻ như không được nối mạng cho nên trả về là Unknown host.

Mình thử dùng lệnh ifconfig để xem máy nhận được IP nào không?

Vâng và như vậy thì các bạn có thể thấy rằng máy chủ của mình chưa được cấu hình đúng để có thể kết nối mạng.

Cũng như các bạn đã biết, một máy tính hay thiết bị nào đó muốn kết nối đến Internet cần phải thông qua mạng có dây hoặc không dây. (Ethernet hoặc Wifi). Để biết được máy tính kết nối mạng thông qua đường nào hoặc phần cứng máy tính được hỗ trợ bởi đường Ethernet hay Wifi các bạn gõ lệnh:

ip addr

Như vậy kết quả trả về chúng ta có một kết nối thông qua Ethernet là eth0. Đây cũng chính là card mạng của máy chủ mình. Cái này cũng tùy từng máy nha các bạn.

Chắc chắn kết nối được thiết đặt (cáp mạng được cắm vào máy nhé). Ở trường hợp của mình là mình thuê VPS cho nên mình cũng tin tưởng rằng máy chủ của mình đã được cắm dây LAN vào. (ghi chú: Thật sự là một VPS cho nên đó là máy ảo nhé các bạn, và dây mạng khi đó có khi là chỉ gắn vào máy chủ vật lý, máy ảo của chúng ta được chia sẻ thông qua đường truyền gắn vào máy chủ vật lý và được cấp thêm một IP nữa mà thôi, mình nói được gắn dây chẳng qua hơi trừu tượng một tý để các bạn dễ hiểu. Việc ảo hóa giảm được chi phí phần cứng cũng như dễ dàng quản lý các máy ảo được tạo ra).

Các bạn dùng lệnh dhclient tên_card_mạng để được cấu hình mạng tạm thời nhé.

dhclient eth0

Vâng và chúng ta chờ đợi chưa đến 1s:

Vâng và máy chủ của chúng ta đã được gán IP rồi.

Giờ thử ping tới google.com lại xem:

Như vậy là được rồi. Giờ thì các bạn hãy thiết đặt lại cấu hình mạng để mỗi lần khởi động máy tính có thể kết nối với mạng luôn:

nano /etc/network/interfaces

Cấu hình tương tự như:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface eth0 inet6 auto

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.86
    gateway 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    dns-nameservers 8.8.8.8     8.8.4.4

Trong đó eth0 là tên card mạng của các bạn. Để biết card mạng được gắn vào, dùng lệnh ip addr.

Để biết được thông tin phần address, netmask dùng lệnh ifconfig.

Để biết được gateway, dùng lệnh:

route -n

Sau đó lưu lại tập tin /etc/network/interfaces

Khởi động lại dịch vụ mạng:

service networking restart

Hoặc liều mình hơn các bạn khởi động lại server:

reboot

Ở trên đây là một mẹo nhỏ và đơn giản để các bạn thiết đặt mạng cho máy chủ của mình.

Dưới đây là Video mà mình ghi lại, các bạn có thể tham khảo:

Chúc các bạn ngày vui vẻ.

ĐỂ LẠI MỘT LỜI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here