Cài đặt Fancontrol, lm-sensors trên máy chủ Debian để điều khiển tốc độ quạt theo ý muốn

0
45
(Last Updated On: Th10 9, 2023)

Trên hệ thống Nas Buffalo. Ngoài hệ điều hành đi kèm thì nếu bạn cấu hình Firmware Nas bên thứ 3 thì hệ thống sẽ không tự động điều chỉnh tốc độ quạt mà quạt sẽ chạy hết tốc lực, việc này gây tốn kém năng lượng không cần thiết và một điều quan trọng không kém đó là gây hao mòn quạt rất nhanh và tiếng ồn từ chúng gây cho chúng ta nhiều khó chịu.

Và để điều chỉnh tốc độ quạt thì 1 là mình sẽ cài đặt Windows Server, cài đặt SpeedFan hoặc Fancontrol (mới ra mắt) và cấu hình quạt. 2 là mình sẽ cài đặt Fancontrol trên Linux.

Đầu tiên thì chúng ta cần cập nhật gói cài đặt:

nano /etc/apt/sources.list

Sau đó thì bạn thêm các dòng sau vào:

deb http://ftp.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian jessie main

Sau đó chúng ta sẽ cập nhật lại gói cài đặt:

apt update

Giờ thì chúng ta sẽ cài đặt lm-sensors và fancontrol:

apt install lm-sensors fancontrol

Sau đó thì chúng ta có thể kiểm tra các cảm biến:

sudo sensors-detect

Chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi và cho đến khi cấu hình được thêm vào tập tin cấu hình /etc/modules:

Trong một số trường hợp chúng ta cần chạy service kmod để và chèn các mô-đun mới vào kernel:

sudo service kmod start

Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cấu hình với lệnh:

sudo pwmconfig

Và cuối cùng thì kích hoạt dịch vụ fancontrol là xong:

sudo service fancontrol start

Vậy là xong.

Bình luận