Incremental Backup và Raid, nên chọn cách nào?

0
343

Câu hỏi ở trên tiêu đề có vẻ không được hợp lý cho lắm. Nhưng dẫu sao vẫn là một thắc mắc nên được giải đáp.

Incremental Backup và Raid là khác nhau. Về bản chất cũng như công nghệ.

Incremental Backup tức là một bản sao lưu gia tăng (từ 1 hay nhiều bản sao lưu gốc trước đó, và dữ liệu của một bản Incremental Backup chứa dữ liệu những gì thay đổi so với bản trước đó).

Còn Raid: Là hình thức ghép nhiều ổ cứng vật lý thành một hệ thống mới với các mô hình định sẵn giúp gia tăng tốc độ, tăng tính an toàn dữ liệu hoặc cả hai yếu tố trên.

Xin mời các bạn xem hình minh họa của việc sao lưu Gia tăng trông như thế nào:

Với bản sao lưu gia tăng, giả sử như bạn sao lưu toàn bộ hệ thống với bản sao lưu đầy đủ (Full Backup) vào thứ 2, thì đến ngày thứ 3, một bản Incremental Backup được tạo, thứ 4 cũng được tạo,… cho đến thứ 6 trên mô hình miêu tả. Tức là mỗi ngày dữ liệu đều có thể thay đổi (có thể thêm dữ liệu hoặc giảm đi) và bản sao lưu gia tăng sao lưu những gì thay đổi so với thời điểm được sao lưu cùng với bản gốc.

Tức là nếu như có sự cố dữ liệu vào ngày thứ 4 hay thứ 5, bạn vẫn có thể quay về trước đó ở ngày thứ 2 nếu như bản sao lưu thứ 6 không gặp lỗi. Tương tự cũng có thể quay về từ ngày thứ 3.

Thế nên bản sao lưu gia tăng (Incremental Backup) đảm bảo cho người dùng có thể khôi phục vào một thời điểm bất kỳ tại thời điểm tạo sao lưu gia tăng với các bản sao lưu tương ứng.

Phương pháp sao lưu này giúp tiết kiệm không gian đĩa cứng mà vẫn đảm bảo trở về một thời điểm sát nút trước khi xảy ra sự cố.

Và dưới đây là cấu hình thiết lập RAID 1 (dữ liệu giống nhau trên 2 ổ cứng vật lý), đây là thiết lập RAID dễ hiểu cũng như dễ cấu hình, để sao lưu dữ liệu dự phòng:

Ở đây tập tin A và B trên ổ đĩa này sẽ được sao chép sang ổ đĩa còn lại. Mỗi khi dữ liệu thay đổi trên một ổ cứng thì ổ còn lại cũng thay đổi theo. Chính vì thế nếu một trong hai ổ cứng bị lỗi. Dữ liệu vẫn an toàn.

Vâng, và giờ đây có lẽ bạn đã nhận thấy rằng tiêu đề bài viết rõ ngớ ngẩn rồi đúng không?

Incremental Backup là một hình thức sao lưu dữ liệu gia tăng, đây là giải pháp sao lưu dữ liệu định kỳ và giúp chúng ta có thể quay về thời điểm trước khi xảy ra sự cố với khoảng thời gian gần nhất.

Còn RAID là một công nghệ, kết hợp giữa các ổ cứng vật lý, có thể cấu hình dạng sao chép y nguyên, phân tán dữ liệu trên 2 hoặc nhiều ổ cứng vật lý và tùy theo nhu cầu thế nào thì thiết lập như thế mà thôi.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ, xin cảm ơn các bạn đã đọc bài viết “tào lao” này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here